europlast

Producem și montăm tâmplărie PVC clasa A

Protejarea datelor cu caracter personal

S.C. Europlast S.R.L. se obligă să respecte toate legile aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Prin legi aplicabile se înțelege legile, normele, directivele, reglementările emise sau puse în aplicare de o instituție guvernamentală și/sau orice autoritate competentă (din țară sau din străinatate, de stat, locală, teritorială sau de altă instituție administrativă, și care include, în măsura în care este aplicabil, Directiva 95/46/CE, hotărârile, recomandările și/sau îndrumările Comisiei Europene) fiecare dintre acestea transpuse în legislația internă, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea (prelucrarea) datelor personale și privind libera circulație a acestor date.

Date cu caracter personal reprezintă oricare și toate informațiile privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică „identificabilă” este una care poate fi identificată, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Date cu caracter personal prelucrate de către S.C. Europlast S.R.L. sunt date ce aparțin angajaților, reprezentanților, consultanților, prestatorilor de servicii, beneficiarilor.

În sensul prevederilor anterioare, S.C. Europlast S.R.L. va lua măsuri de securitate fizice, tehnice și organizatorice corespunzatoare pentru a proteja datele cu caracter personal ale celeilalte Părți împotriva utilizării, diseminării sau publicării neautorizate, pierderii, folosirii abuzive, accesului, dezvăluirii, prelucrării, modificării și distrugerii accidentale sau neautorizate.

S.C. Europlast S.R.L. se obligă să prelucreze datele cu caracter personal primite de la cealaltă Parte în baza principiilor generale ale legislației aplicabile.